ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการบริการส่งอาหาร(Food Delivery)
  30 ก.ย. 2563

ผนึกกำลังเร่งแก้ไขปัญหาระบบจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  28 ก.ย. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่การพ้ฒนาอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ณ ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย จ.แพร่
  25 ก.ย. 2563

ร่วมปรึกษาหารือ "คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ"
  25 ก.ย. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น
  20 ก.ย. 2563

การเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงาน EHA ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563
  10 ก.ย. 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  4 ก.ย. 2563

การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับแหล่งท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียน ตชด. จ.สุราษฎร์ธานี
  31 ส.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในวัดต้นแบบ ณ วัดโพนวิมาน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
  28 ส.ค. 2563

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาหมู่บ้าน ต่อคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
  26 ส.ค. 2563

เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ 4 ลุ่มน้ำ จ.แม่ฮองสอน
  22 ส.ค. 2563

เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาเทศบาลและหมู่บ้าน จ.เชียงราย
  22 ส.ค. 2563

ถอดบทเรียนแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
  22 ส.ค. 2563

การประชุม การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการให้บริการจัดส่งอาหาร
  18 ส.ค. 2563

การเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว"
  17 ส.ค. 2563

กรมอนามัยร่วมงานคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 53 ปี
  14 ส.ค. 2563

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ
  11 ส.ค. 2563


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข