ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


หน้าหลัก >> ตลาดสดน่าซื้อ

เฉพาะหมวดตลาดสดน่าซื้อ ข่าว/บทความทั้งหมด
ตลาดสดน่าซื้อ

ผลการดำเนินงานพัฒนา ตลาดสด น่าซื้อ ปี 2560
  3 เม.ย. 2561

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ตล.๑(๒๙-๐๙-๕๗)
  3 เม.ย. 2561

แบบโครงสร้างตลาดสด
  3 เม.ย. 2561

การออกแบบตลาดสด
  3 เม.ย. 2561

การขออนุญาตดำเนินกิจการตลาดสด
  3 เม.ย. 2561

เกณฑ์พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 2555
  3 เม.ย. 2561

Handbook of Healthy Market
  3 เม.ย. 2561

คู่มือตลาดสด น่าซื้อ
  3 เม.ย. 2561

เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสด น่าซื้อ และแบบประเมินการพัฒนายกระดับคลาดสด น่าซื้อ
  3 เม.ย. 2561

วิธีการล้างเขียงและแผงจำหน่ายจำหน่ายอาหารในตลาดสด
  3 เม.ย. 2561

ตลาดสะอาด ปลอดภัย ร่วมใจล้างตลาดเป็นประจำ
  3 เม.ย. 2561

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
  3 เม.ย. 2561

หนังสือกว่าจะเป็นตลาดสดน่าซื้อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  3 เม.ย. 2561


หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข