ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

สรุปผลโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปี 2557 -2560
  20 ก.พ. 2561
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 4 / 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561
  8 ก.พ. 2561
สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์"วันล้างมือโลก" 15 ตุลาคม 2560
  26 ม.ค. 2561
รายงานการประชุมเจ้าหน้าทีสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 12 /2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  25 ม.ค. 2561
ชุดความรู้ดูแลสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน"หนูเพชร"( NuPETHS )
  23 ม.ค. 2561
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย
  29 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่11/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  14 ธ.ค. 2560
รวมรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ กรมอนามัย ปี61 (รวมทุกหน่วยงาน)
  6 ธ.ค. 2560
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแผนตรวจราชการ สธ. 2561
  6 ธ.ค. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561
  4 ธ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 10 /2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
  27 พ.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Thailand Street Food By GSB
  27 ต.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  25 ต.ค. 2560
คำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  24 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและบูรณาการงานในภาพรวมของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 4 ตุลาคม 2560
  24 ต.ค. 2560
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรมอนามัย
  10 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 8/ 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560
  21 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 7/ 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
  3 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 6/ 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
  3 ส.ค. 2560
การสำรวจความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  5 ก.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข