ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 8/ 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560
  21 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 7/ 2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
  3 ส.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 6/ 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
  3 ส.ค. 2560
การสำรวจความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  5 ก.ค. 2560
การปรับทิศทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามนโยบายกรมอนามัย 4.0
  28 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 5 / 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  22 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่4/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
  26 พ.ค. 2560
รายงานสรุปผลการประชุม"การขับเคลื่อนกรมอนามัย สู่ DOH 4.0 วันที่ 4 - 6 เมษายน 2560 จ.ชลบุรี
  18 พ.ค. 2560
ทิศทาง ความคาดหวังของกรมอนามัย และการปรับตัวของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 พ.ค.60
  17 พ.ค. 2560
โครงสร้าง กลไก การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 พ.ค.60
  17 พ.ค. 2560
สรุปการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันล้างมือโลก" ปี 2559
  16 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560
  16 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  16 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560
  16 พ.ค. 2560
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  16 พ.ค. 2560
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ 2560
  25 ต.ค. 2559
ชี้แจงการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
  10 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2559
  7 มิ.ย. 2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร” ปีงบประมาณ 2559
  11 พ.ค. 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2559 (หลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Basic of Food sanitation Inspector : BFSI)
  25 เม.ย. 2559

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
  
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข