ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


หน้าหลัก >> ตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market)

เฉพาะหมวดตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market) ข่าว/บทความทั้งหมด
ตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market)

รายชื่อตลาดนัดน่าซื้อ ปี 2557
  23 พ.ค. 2561
การตรวจตลาดนัด ปี 2557
  23 พ.ค. 2561
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ตล.๒ (๒๙-๐๙-๕๗)
  3 เม.ย. 2561
คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ (๒๙-๐๙-๕๗)
  3 เม.ย. 2561
เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด น่าซื้อ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
  3 เม.ย. 2561
ตัวชี้วัดสำนักตรวจราชการ (ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
  3 เม.ย. 2561
คำอธิบายเกณฑ์ประเมิน "ตลาดนัด น่าซื้อ” (ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
  3 เม.ย. 2561
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  3 เม.ย. 2561
หนังสือการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  3 เม.ย. 2561
หนังสือเร่งรัดดำเนินการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  3 เม.ย. 2561
หนังสือเร่งรัดดำเนินการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ปลัดกรุงเทพมหานคร
  3 เม.ย. 2561
หนังสือเร่งรัดดำเนินการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒
  3 เม.ย. 2561
หนังสือเร่งรัดดำเนินการพัฒนาตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  3 เม.ย. 2561
แบบรายงานตลาดต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน " ตลาดนัด น่าซื้อ ” ( ๑ จังหวัด ๑ ตลาดนัด ต้นแบบ ) (รายชื่อตลาดต้นแบบ)
  3 เม.ย. 2561
แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้ขายของในตลาดประเภทที่ ๒
  3 เม.ย. 2561

หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข