ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


หน้าหลัก >> กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพน้ำบริโภค

เฉพาะหมวดกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพน้ำบริโภค ข่าว/บทความทั้งหมด
กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพน้ำบริโภค

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 update ล่าสุด
  3 เม.ย. 2561
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
  26 มี.ค. 2561
เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
  26 มี.ค. 2561
คำแนะนำเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ
  26 มี.ค. 2561
พรบ.แรงงานทางทะเล
  26 มี.ค. 2561
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคนประจำเรือ
  26 มี.ค. 2561

หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข