ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


หน้าหลัก >> โครงการสำคัญด้านคุณภาพน้ำบริโภค

เฉพาะหมวดโครงการสำคัญด้านคุณภาพน้ำบริโภค ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการสำคัญด้านคุณภาพน้ำบริโภค

หมวดย่อย
   สถาณการณ์คุณภาพน้ำบริโภค
   การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
   สรุปผลการดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้
   รายงานข้อมูล KPI การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคปี 61
   การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
  19 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น ต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่เฉพาะปีงบประมาณ 2561
  15 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ภายใต้แผนยุทศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
  2 พ.ย. 2561

รายงานการสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
  2 พ.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รอบสถานที่ทิ้งขยะชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  29 ต.ค. 2561

รายงานผลการดำเนินงานปากพนัง 2561
  22 ต.ค. 2561

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
  20 ส.ค. 2561

แผนจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan:WPS
  4 พ.ค. 2561

รายงานข้อมูล KPI การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคปี 61
  3 เม.ย. 2561

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
  3 เม.ย. 2561

สถาณการณ์คุณภาพน้ำบริโภค
  3 เม.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้
  3 เม.ย. 2561


หน้า : [1]
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข