ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


 
 
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น ต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่เฉพาะปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ภายใต้แผนยุทศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานการสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
  สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รอบสถานที่ทิ้งขยะชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  รายงานผลการดำเนินงานปากพนัง 2561
  การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
  แผนจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan:WPS
  รายงานข้อมูล KPI การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคปี 61
  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
  สถาณการณ์คุณภาพน้ำบริโภค
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้
 
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข