ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
     
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
   ผลการดำเนินงานพัฒนา ตลาดสด น่าซื้อ ปี 2560  
   แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ตล.๑(๒๙-๐๙-๕๗)  
   แบบโครงสร้างตลาดสด  
   การออกแบบตลาดสด  
   การขออนุญาตดำเนินกิจการตลาดสด  
   เกณฑ์พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 2555  
    Handbook of Healthy Market  
    คู่มือตลาดสด น่าซื้อ  
    เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสด น่าซื้อ และแบบประเมินการพัฒนายกระดับคลาดสด น่าซื้อ  
    วิธีการล้างเขียงและแผงจำหน่ายจำหน่ายอาหารในตลาดสด  
    ตลาดสะอาด ปลอดภัย ร่วมใจล้างตลาดเป็นประจำ  
    กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
    หนังสือกว่าจะเป็นตลาดสดน่าซื้อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 
mar
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 นนทบุรี
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น (แก้ไข 8/02/2559)
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
- ตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
mar
 
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 2
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 3
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 4
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 5
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 6
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 7
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 8
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 10
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 11
- ทะเบียนตลาดประเภทที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 12
 
 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1    
 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 2     
 การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 3
FB
ตลาดสดน่าซื้อ

อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 •   
   
  บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
   
   
   
  ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

   
  Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข