:: Main Menu
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

 • การล้างมือ 7 ขั้นตอน   
 • ตลาดสดน่าซื้อ

  อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ

 • อย่างนี้แหละตลาดสดน่าซื้อ   
 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

  สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร

 • สุขนิสัยที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร   
 • >> ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  - รายชื่อร้านอาหารที่ได้รับป้าย CFGT Plus ปี 2558
  - วันล้างมือโลก ปี2558
  - โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558
  - คู่มือการใช้งาน ระบบตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย (Application Smartphone)
  - รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค ปี 2551-2556
  - กรมอนามัย ประกาศรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
  - กรมอนามัย ประกาศรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
  - กรมอนามัย ประกาศรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
  - กรมอนามัย ประกาศรับรองการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
  - ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus ในปี 2557
  - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิล๊อก สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย และบริษัท VRH เข้าร่วมจัดเตรียมความพร้อม "โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60
  - กรมอนามัยประกาศรับรองหน่วยบริการพรหมพิราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ลำดับที่ 149
  - ผลประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "ตลาดนัด น่าซื้อ" ภายใต้คำขวัญ "สะอาด...ถูกสุขลักษณะ...อาหารปลอดภัย)
  - ตลาดสะอาด ปลอดภัย ร่วมใจล้างตลาดเป็นประจำ
  - การล้างเขียงและแผงจำหน่ายอาหารในตลาดสด
  อ่านข่าวทั้งหมด
  >> เอกสารดาวน์โหลดปัจจุบัน
    - วันล้างมือโลก ปี 2558
    - การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอาหารปลอดภัย ในสถานประกอบการด้านอาหาร
    - สรุปผลการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค “หลักสูตรการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค” ปี 2558
    - ทำเนียบการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค "หลักสูตรการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค" ปี ๒๕๕๘
    - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
    - เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
    - แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2557
    - แบบรายงานผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2557
    - เกณฑ์ Clean Food Good Taste Plus
    - คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ (Principle of Food Sanitation Inspector)
    - คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่
    - แบบแปลนอ่าง 3 ตอนและบ่อดักไขมัน
    - แบบแปลนที่คว่ำจาน - ชาม
    - แบบแปลนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
    - สรุปผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันล้างมือโลก ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
  ดูเอกสารทั้งหมด
  FB

   

     
   

  >> งานประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

  - การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค 2558

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผู้ประเมินระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบประปาโรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557

  - การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI รุ่นที่ 4) ภาคตะวันใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2557

  - การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI รุ่นที่ 3) ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557
  อ่านงานประชุมทั้งหมด
  >> กิจกรรม - ประชุมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำหรืองานที่เกี่ยวข้อง

  - การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน (EHA) รุ่นที่ 1

  - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารันอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพ วันที่ 15 สิงหาคม 2557

  - ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน

  - งานทำบุญปีใหม่สำนักฯ พร้อมเปิดป้ายห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี

  - รณรงค์ โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย (ตลาดนางเลิ้ง) วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 14.30 น.
  อ่านทั้งหมด

  SPACE
  SPACE
  SPACE
  SPACE
  SPACE

   
  ccccccccc
  ccccccccc
  ccccccccc
  ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ วิถีไทย ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
  คำชี้แจงขั้นตอนการอบรม
  รายชื่อประปาที่ผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  AEC
  Health Knowledge Center ขุมทรัพย์ความรู้
  PMQA
  Intranet กรมอนามัย