ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร 0 0

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาด 0 0

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผงลอยจำหน่ายอาหาร 1 1

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
- ชื่อ-สกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail
- ชื่อ ที่อยู่ร้านอาหาร รายละเอียดข้อร้องเรียน/ปัญหาที่พบ
0 0

กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
- ชื่อ-สกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail
- ชื่อ ที่อยู่ตลาด รายละเอียดข้อร้องเรียน/ปัญหาที่พบ
0 0

กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
- ชื่อ-สกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail
- ชื่อ ที่ตั้งแผงลอยจำหน่ายอาหาร รายละเอียดข้อร้องเรียน/ปัญหาที่พบ
0 0

กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
- ชื่อ-สกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail
- รายละเอียดข้อร้องเรียน/ปัญหาที่พบ
0 0
 
 
 
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข