ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Infographicแผ่นพับสติ๊กเกอร์ 
Infographic
  กินแซลมอน ให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
  มาตรการควบคุม(หลัก) ในร้านอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหาร สวนอาหาร
  แจกอาหารให้ปลอดภัย ในสถานการณ์ โควิด-19
  จัดการโรงทานให้สะอาด ปราศจากเชื้อ COVID-19
  9 ข้อแนะนำในร้านอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19
  คำแนะนำสำหรับตลาด ป้องกันไวรัสโควิด-19
  การดูแลรักษาตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการเกิด COVID-19
  5 ล. ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 จากการบริโภคน้ำในชีวิตประจำวัน
  10 ข้อแนะนำ "ตลาดนัด" ป้องกันไวรัสโควิด-19
  แนวทางการควบคุม ดูแลระบบผลิตน้ำประปาในช่วงเกิด COVID-19
  9 ข้อซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ ปลอดภัย "โควิด-19"
  9 ข้อปฏิบัติรถเร่ขายอาหาร เพื่อป้องกันไวรัส "โควิด-19"
  6 วิธี...เก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกลไวรัส "โควิด-19"
  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-19 สำหรับการจัดบริการอาหาร Delivery
  น้ำบริโภค ปลอดภัยจาก COVID-19 หรือไม่
  น้ำประปา ปลอดภัยจาก COVID-19 หรือไม่
  3 วิธีป้องกัน COVID-19
  ล้างมือ...ถูกต้อง ป้องกันโควิด-19
  5 ข้อแนะนำ ต้าน COVID-19 @ Street Food
  กินอาหารหน้าร้อนให้ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
  3 ขั้นตอนการล้างภาชนะ ด่านแรกสกัดเชื้อโรค
  สถานที่เสี่ยงแพร่กระจาย
  กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อย ๆ
  การทำความสะอาดโรงแรมที่พัก ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า
  5 ข้อการทำความสะอาดรถตู้โดยสารสาธารณะ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา
  ล้างมือ...ป้องกันโรค
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข