ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
( 1229 คน)

การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(Training for Auditors on Environmental Health Accreditation)
ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2557
(สายอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้จัดการอบรม = สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข)
 
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.727692933975368.1073742030.199105416834125&type=3
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข