ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
รมช.สธ. และ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ

วันที่ 31 ม.ค. 2563 ( 236 คน)

วันที่ 30 มกราคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ซอยเล้งป๋วยเอี๊ยะ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี หรือใช้เจลล้างมือ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี พร้อมแนะนำ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เพื่อป้องการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข