ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
( 1693 คน)

ประชุมเพื่อพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารและส้วมในปั้มน้ำมัน โดย นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข