ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สอน.ร่วมกับ ศอ.7 และ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ดูสถานที่ผลิตปลาร้า

วันที่ 6 ก.พ. 2561 ( 552 คน)

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์  2561 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ดูสถานที่ผลิตปลาร้า ปลาส้ม ปลาร้าบอง ใน "โครงการปลาปลอดพยาธิ  คนปลอดภัย" เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารในกระบวนการผลิต
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข