ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม“เสริมสร้างศักยภาพครูในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

วันที่ 31 ม.ค. 2561 ( 415 คน)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นักวิชาการจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุม "เสริมสร้างศักยภาพครูในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข