ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับ สสส.ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ณ จ.ลำปาง

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 ( 365 คน)

วันที่ 10 ธันวาคม 2560 อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. พร้อมด้วย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และเจ้าหน้าที่จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมประชุมการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย ณ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง , เทศบาลนครลำปาง ชมรมร้านอาหารจังหวัดลำปาง , ชุมชนกาดกองต้าเหนือ และชุมชนกาดกองต้าใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เกิด 1.)รูปแบบการสร้างระบบและกลไก 2.)รูปแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ 3.)ผลักดันให้เกิดการนำกฎหมายไปใช้ให้เกิดนโยบายเชิงสาธารณะ

  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข