ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กรมอนามัย ร่วมงานรณรงค์ "กระทรวงสาธารณสุข ใส สะอาด ร่วมต้านทุจริต" ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ( 465 คน)

  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมย์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
 
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข