ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
 
ดร.อัมพร  จันทวิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้แทนกรมอนามัย
ร่วมงานแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยด้านอาหาร
และการควบคุมคุณภาพอาหาร ในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดย กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอฟเอโอ  วันที่ 1 ธันวาคม  2560  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข