ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2561

วันที่ 27 ต.ค. 2560 ( 394 คน)

นพ.ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2561
และการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ
วันที่  27  ตุลาคม  2560
ณ ห้องประชุมทรวง  เหลี่ยมรังสี  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข